Geloof,  Maatschappij

De seks is uitgekleed!

Zie niet op mij neer omdat ik donker ben,
want de zon heeft mij beschenen.
De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede,
zij maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden.
Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt.

Hooglied 1:6

Geen) seks voor het huwelijk. Het is één van de hete hangijzers van de kerk. De stellingname dat seks voor het huwelijk niet mag roept bij zowel gelovigen en niet-gelovigen vragen op en wordt regelmatig ter discussie gesteld. Er staat immers nergens letterlijk in de Bijbel dat het niet mag. En al gauw verzandt men in een discussie over regeltjes en wetten. ‘Dit mag wel, dat mag niet.’ Maar het waarom verliest men uit het oog.

Bij mij zelf is die waarom-vraag zelfs nooit opgekomen. Seks voor het huwelijk, dat doe je gewoon niet. Punt. En hoewel ik me kan herinneren dat ik als tiener van mijn gemeente onderwijs kreeg over seksualiteit en handreikingen voor het bewaken van seksuele grenzen, kan ik me niet herinneren dat ik ooit goede, duidelijke redenen heb gehoord wáárom. Ja, óke het belang van monogamie, daar was duidelijk onderwijs over, maar als je toch al voor elkaar gekozen hebt en met elkaar gaat trouwen, wat maakt het dan nog uit? Waarom moet je dan nog wachten?

Er ging ook onjuiste informatie rond. In mijn verkeringstijd zeiden gelovige leeftijdsgenoten dat 95% van de christelijke stellen al seks had voor het huwelijk. Zoiets van: het is normaal, iedereen doet het. Het idee van seks bewaren voor het huwelijk is mooi, maar praktisch gezien zo goed als onhaalbaar. En zo is er wel meer misinformatie, die verkeerde verwachtingen schept rond seksualiteit, zoals dat mannen altijd zin hebben in seks – of vrouwen nooit.

Jaren later las ik in verschillende bronnen – waaronder een onderzoek van de EO – dat de werkelijke cijfers over seks voor het huwelijk heel anders liggen. Het werkelijke percentage ligt eerder rond de 50%. Wat was ik boos toen ik dáár achter kwam. Ik realiseerde me dat ik me op basis van leugens en verkeerde veronderstellingen, door gevoelens waarvan ik tot dan toe niet wist dat die bestonden en door het ontbreken van een goede argumentatie op een plaats had laten brengen waar ik mijn seksuele grenzen – die ik eerder zo duidelijk gesteld had – niet meer hanteerde.

En dat het wel uitmaakt, daar ben ik inmiddels (na 14 jaar!) achter. Nee, ik ben niet onbedoeld zwanger geraakt, maar in tegenstelling tot wat ik eerder dacht, bleek het toch niet zonder gevolgen. Integendeel, ik kwam erachter dat we nu met de gebakken peren zitten, want seksualiteit is niet de basis voor een goed huwelijk. De basis voor een goed en gezond huwelijk zijn vriendschap, emotionele- en geestelijke verbondenheid en communicatie en dat zijn nou juist de punten waar bij ons achterstallig onderhoud blijkt te zijn. Wat overigens dan weer tot gevolg heeft dat de seksualiteit ook niet meer is wat het geweest is, want als de verliefdheid en de vlinders in de buik weg zijn, blijken er niet voldoende intimiteit en verbondenheid te zijn die de veiligheid bieden om jezelf onbaatzuchtig aan de ander te geven. Dan blijkt de vleselijke, seksuele lust de ware intimiteit verdrongen te hebben.

Niet iedereen beseft dat niet elke vorm van seksualiteit binnen een stabiele relatie liefde is. Er bestaat ook lust. Het verschil tussen liefde en lust is dat liefde op de ander gericht is, maar lust is ik-gericht. Je bent jezelf aan het bevredigen. Je gebruikt je (huwelijks)partner om je eigen seksuele lusten te bevredigen. Je wordt bijvoorbeeld boos als de ander om wat voor reden dan ook niet kan of wil vrijen en in plaats van dat je met de ander begaan bent, voel jij je te kort gegaan.

Er zijn zelfs mensen die Bijbelteksten gebruiken om hun wellustige gedrag te verontschuldigen. “De vrouw heeft geen beschikking over haar eigen lichaam, maar de man en andersom. Ze mogen zich alleen met wederzijdse instemming tijdelijk van elkaar onthouden voor gebed en het is beter te trouwen dan te branden van verlangen” (uit 1 Kor. 7). Alsof seksuele gemeenschap iets is waar je recht op hebt, wat je partner je niet mag onthouden, want anders… Dat stelt je huwelijkspartner voor een soort bliksemafleider voor je seksuele lusten!

Dat is niet hoe God het bedoeld heeft. God heeft het huwelijk bedoeld als een afspiegeling van de relatie tussen Jezus als bruidegom en de gemeente als Zijn bruid (Ef. 5:31,32). Zou Jezus de gemeente gebruiken om Zijn lusten van welke aard dan ook te bevredigen? Integendeel, Hij gaf alles op, Hij gaf Zichzelf over tot in de dood om de gemeente te heiligen en te reinigen en haar in reinheid en heiligheid aan Zichzelf gelijk te maken en haar lief te hebben als Zichzelf.

Ik vind het woord ‘seksuele gemeenschap’ zo mooi. Het omschrijft het één-makende karakter ervan: het is iets wat je deelt, iets wat je samen – gemeenschappelijk – hebt en iets wat je samenbindt. En het is deze intieme eenheid waarin ook nieuw leven ontstaat, waarin de vrouw vrucht kan dragen. Zo is het ook met onze relatie met Jezus – Hij als onze bruidegom en wij als Zijn bruid. Als we in Hem blijven en Hij in ons, zullen we veel vrucht dragen en daardoor wordt de Vader verheerlijkt (Joh. 15:5,8)

Dan wordt seksuele gemeenschap – zoals God het bedoeld heeft; binnen het huwelijk, heilig en liefdevol – de krachtigste proclamatie die er op aarde bestaat van de eenheid tussen Jezus en de gemeente. Dan wordt het een vorm van aanbidding. Aanbidding bewerkt eenheid. Seksuele gemeenschap, zoals God het bedoeld heeft, bewerkt de diepste, de meest intieme en de volledigste vorm van eenheid die mogelijk is tussen 2 mensen; eenheid naar geest, ziel én lichaam. En het toont ons hoe nauw verbonden – één – we zijn met Gods Geest (1 Kor. 6:17) als we Jezus hebben aangenomen.

Daarom is het ook niet vreemd dat de duivel het zo aangevallen heeft en gereduceerd tot een zelfzuchtig nastreven van ik-gerichte lusten, met alle lelijke gevolgen van dien: ontrouw, verkrachting/gedwongen seks, (kinder)prostitutie, porno(verslaving), om nog maar te zwijgen over (de verspreiding van) SOA’s of ongewenste zwangerschappen, abortussen enzovoorts.

Er is zo goed als niets meer over van de prachtige creatie die seksuele gemeenschap was toen God het schiep. Dat blijkt niet in de laatste plaats uit de vieze woorden die ervoor gebruikt worden: ‘neuken’ bijvoorbeeld. Het is totaal uitgehold en uitgekleed. En als je tijdens het lezen van dit blog zit te gniffelen zegt dat meer over jou(w dirty mind) dan over mij! Het maakt duidelijk dat ook jouw beeld van seksualiteit is aangetast. En ja, ik weet het, wie met één vinger naar een ander wijst…

Maar, zoals voor alles geldt, is ook hier het goede nieuws dat God het wil herstellen. En als ik aan iedereen die nog maagd is een tip mag geven: zorg dat je goed geïnformeerd bent, bewaak je grenzen en trap niet in dezelfde val als ik!

Het vervullen van ik-gerichte seksuele driften staat het ontwikkelen van vriendschap en verbondenheid, die de goede basis voor een gezond huwelijk zijn, in de weg. Misschien dat ‘neuken’ lekker is – als iemand daarmee genoegen neemt: prima – maar ik geloof dat er meer is; dat echte vriendschap en verbondenheid beter zijn én in een huwelijk een veilige omgeving creëren waarin de ware seksuele intimiteit ervaren kan worden. Niet het vieze, platte ding wat de wereld ervan gemaakt heeft, maar de eenwording tussen een man en een vrouw, zoals God die heeft bedoeld.

Uitgelichte afbeelding: Jessica To’oto’o via Unsplash

4 reacties

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: