Maatschappij

Vluchtelingen

Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.

Mattheüs 25:35b

Met afschuw volg ik (flarden van) het nieuws over de vluchtelingenkwestie. De tegenstand tegen de komst van vluchtelingen en vooral de uiting die sommige mensen daaraan geven – tot bombrieven aan toe – vind ik schokkend en te ziek voor woorden. De vluchtelingen zelf zijn zich daar overigens (gelukkig) niet allemaal van bewust. Ik las dat veel Syrische vluchtelingen de Nederlanders bedanken voor het onthaal en ons prijzen om de gastvrijheid. Ja, er zijn er ook die klagen over de voorzieningen, maar dat betreft volgens mij een door de media uitvergrote minderheid. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer mensen die, zoals ik, geen bezwaar hebben tegen of niet bang zijn voor de komst van vluchtelingen, misschien betreffen de tegenstanders daarvan ook wel een door de media uitvergrote minderheid, maar als ik zo een paar reacties op een aantal diepte artikelen lees – ze waren allemaal negatief ten opzichte van asielzoekers – krijg ik wel de indruk dat de komst van vluchtelingen veel Nederlanders tegenstaat.

“Waarom moeten al die (Syrische) vluchtelingen nou perse hierheen komen?” is een veelgehoorde klacht. Maar is dat terecht? Ik ben eens in de cijfers gedoken. Naar schatting zijn er in totaal 12,1 miljoen (!) Syriërs gevlucht. Daarvan naar schatting zo’n 7,6 miljoen binnen de eigen landsgrenzen, ruim 4 miljoen naar omliggende landen en zo’n 0,5 miljoen naar Europa. Daarvan hebben er vanaf 2012 t/m 19 oktober 2015 ongeveer 32.000 asiel aangevraagd in Nederland. Met andere woorden: 0,3% van de Syrische vluchtelingen is naar Nederland gekomen, de andere 99,7% niet – hoewel er natuurlijk nog wel meer aankomen. In totaal vangt het COA momenteel (op 19 oktober 2015) 39.940 asielzoekers op (waarvan 48% Syriërs) en dat is dan weer 0,3% van de totale bevolking in Nederland. Bovendien ving Nederland rond 2001 veel nog grotere aantallen asielzoekers op. Dus hoezo: “Ze komen allemaal hierheen en overspoelen ons land”?

Dronten heeft aangegeven 500 extra asielzoekers te willen opvangen. Hoewel er volgens de gemeente nog gezocht wordt naar een geschikte locatie, is er inmiddels een actiegroep opgericht tegen de komst van asielzoekers naar de vermeende locatie. Want: “Als er een asielzoekerscentrum naast een vakantiepark komt, wil niemand daar nog op vakantie.” Nou, ík zou er geen moeite mee hebben. Ook gehoord: “Ik wil geen asielzoekerscentrum in de buurt van de school van mijn kinderen, want dat brengt hen in gevaar.” Mensen, asielzoekers en vluchtelingen zijn ook mensen! Het zijn geen kinderverkachtende, criminele beesten, het zijn mensen! Mensen die in hun eigen land gevaar zijn, die huis en haard hebben achtergelaten om een veilig heenkomen te zoeken, die nadat ze in hun eigen lang al erge dingen hebben meegemaakt ook nog allerlei ellende hebben moeten doorstaan om hier te komen en die dus waarschijnlijk getraumatiseerd zijn en daardoor misschien psychische problemen hebben, maar weliswaar mensen zijn die – net al wij – een menswaardig bestaan willen opbouwen en hun kinderen in een veilige omgeving willen grootbrengen. Mensen met minstens net zo veel fatsoen – zo niet meer – als de gemiddelde Nederlander. Ik heb vorige week nog over het AZC gelopen. Als vrouw. In mijn eentje. In het donker. Niets gebeurd. En eerlijk gezegd voelde ik me toen meer op mijn gemak, dan wanneer ik overdag tijdens mijn postrondes langs de renovatieprojecten van de woningbouwvereniging kom en nageroepen wordt door Nederlandse bouwvakkers.

Waarom zijn we met z’n allen – ook als christenen – zo bang voor asielzoekers en voor islamisering? En dan heb ik het nog niet eens over de angst voor het in gevaar komen van onze eigen voorzieningen – banen en huizen. Wat er gebeurd met ‘heb je naaste lief als jezelf’? Die opdracht komt op veel plaatsen in de Bijbel voor. Een interessante is deze: De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf (Lev. 19:34a). De wet van Mozes, die laat zien dat God wil dat mensen liefdevol met elkaar omgaan, staat er vol mee dat men voor armen, weduwen, wezen en vreemdelingen – die in één adem genoemd worden – dient te zorgen en hen niet mag uitbuiten. En interessant genoeg noemt Jakobus in Jak. 1:27 de zorg weduwen en wezen in hun verdrukking, naast jezelf onbesmet van de wereld bewaren, de zuivere en onbevlekte godsdienst. Jezus zegt niet voor niets: Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik was ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen (Matt. 25:34-36). Ik heb me voorgenomen om te horen bij degenen tegen wie Jezus dat zegt.

‘Maak alle volken tot Mijn discipelen’ is nog nooit zo gemakkelijk geweest. De volken komen gewoon naar je toe – voor een klein deel dus, maar meer genoeg om als christelijk Nederland aan te kunnen. Wat een grandioze kans! En voor wie bang is voor met de vluchtelingenstroom meekomende IS-strijders: Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede (Rom 12:20,21). Ja, ze kunnen een negatieve invloed hebben op onze samenleving, maar wij kunnen er ook voor kiezen een positieve invloed te hebben op hén – juist doordat ze híér zijn. En bedenk: niet zij, maar de duivel die erachter zit, is de echte vijand.

En tenslotte: Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo (Matt. 7:12a). En als hier de pleuris uitbreekt, wil ik ook ergens naartoe kunnen vluchten waar ik gastvrij onthaald word.

Vandaar dat de vluchtelingen wat mij betreft welkom zijn.

Uitgelichte afbeelding: Tony Rojas via Unsplash

2 reacties

Geef een reactie

Ontdek meer van Vrouw naar Gods hart

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder