Geloof

Hoe herken je een christen?

Waaraan kan je omgeving merken dat je christen bent? Stel je voor dat je bij een sollicitatiegesprek de vraag krijgt wat de meerwaarde van jouw christen-zijn is voor de werkgever, wat zou dan je antwoord zijn?

Een veel gehoorde uitspraak is dat men eerlijk en oprecht is en integer in zijn handelen en bijvoorbeeld niet steelt. En natuurlijk is dat wat van een christen verwacht mag worden, maar toch heb ik altijd moeite gehad met het noemen van zulke zaken als kenmerken waaraan je een christen herkent. Ik vind het stigmatiserend en alle niet-christenen wegzetten als leugenaars, bedriegers en oplichters, terwijl de meeste niet-christenen ook heel eerlijk en oprecht zijn.

Zou dat misschien ook de reden kunnen zijn dat christenen door sommigen niet-christenen als watjes beschouwd worden, zo van; om het minste of geringste rennen ze naar de baas alle te ‘zeggen’ en zelf het ‘braafste jongetje van de klas’ te zijn.

Nee, dit is niet hoe we ons als christen in de wereld zouden moeten profileren. Maar hoe dan wel? Een Bijbels antwoord vond ik vanmiddag in Markus 16. Verzen 17 en 18 om precies te zijn. Daar staat: En hen die geloofd hebben zullen deze tekenen volgen: in Mijn naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks drinken (goed nieuws voor koffie-drinkers :p), zal het hun beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

De vraag is: wanneer heb jij voor het laatst een zieke onder je handen zien genezen, een demon uitgedreven of in tongen gesproken? Of wanneer ben je voor het laatst, door te putten uit Gods kracht in staat geweest tot het excelleren in handenwerk onder tijdsdruk, terwijl juist hoofdwerk je ding en je slecht functioneert onder tijdsdruk.

Het is niet bekend wat Jozef deed waaraan Potifar herkende dat God met hem was en hem aanstelde over zijn hele huis, maar we weten wel dat hetgene waardoor hij uit de gevangenis kwam en onderkoning van Egypte werd, namelijk het op bovennatuurlijke wijze uitleggen van dromen en daarbij meteen komen met een door God ingegeven oplossing voor het probleem.

Veel, veel meer valt er nog over dit onderwerp te zeggen, maar Jezus zelf heeft ons gezegd dat we dezelfde en grotere werken zouden doen dan Hij (Joh 14:12). Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik ben vast van plan om dit te zien in mijn leven en hieraan herkenbaar te zijn als volgeling van Jezus.

Uitgelichte afbeelding: Geetanjal Khanna via Unsplash

Geef een reactie

Ontdek meer van Vrouw naar Gods hart

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder