Geloof

Het evangelie

Iedereen heeft gezondigd en mist daardoor de nabijheid van God. De mens kan zichzelf niet redden en daarom is God zelf als mens, de mens Jezus Christus op aarde gekomen om te sterven voor de zonde en de weg tot God vrij te maken zodat iedereen die dat gelooft weer in de nabijheid van God kan komen en een nieuw leven krijgt. En dat nieuwe leven begint niet als je dood bent en in de hemel komt, maar het begint hier en nu op het moment dat je het evangelie aanneemt.  

In dit blog vertel over ik de basisbeginselen van het evangelie. Het volledige evangelie is zo groots en veel omvattend dat ik het onmogelijk in één kort blog kan beschrijven.

Hoe het begon

In het begin schiep God de hemel en de aarde en alles wat erin is. Hij schiep de mensen, Adam en Eva, naar Zijn eigen beeld, als rechtvaardige mensen. Dat was hun identiteit. Hij gaf hen de aarde, een perfecte wereld om in te leven in verbondenheid met God. God plantte een tuin met bomen waarvan ze de vruchten mochten eten en omdat Hij wilde dat de mensen Hem lief zouden hebben en vrijwillig voor Hem zouden kiezen, plantte Hij ook de boom van kennis van goed en kwaad, waarvan ze de vruchten niet mochten eten. Als ze kozen om er niet van te eten, kozen ze voor God en zouden ze leven, maar als ze er voor kozen om er wel van te eten, kozen ze tegen God en zouden ze sterven.

Het probleem

Helaas kozen Adam en Eva er voor om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Ze kozen tegen God en verbraken daarmee hun verbondenheid met Hem. Ze deden niet waar ze voor gemaakt worden. Adam was gemaakt om te beschermen, maar toen Eva misleidt werd (door de duivel) om van de boom te eten deed hij niets om haar te beschermen. Eva was gemaakt om Adam te helpen, maar door hem van de boom te laten eten hielp ze hem de vernieling in. Zo zondigden ze en kwamen ze niet tot hun doel waar ze voor gemaakt waren. Zonde is in feite niets anders dan je doel missen.

Adam en Eva gingen niet meteen dood, maar ze gingen geestelijk dood, dat wil zeggen: ze raakten van God los en raakten steeds meer van Hem vervreemd. Ze waren naar Gods eigen beeld geschapen, maar doordat ze tegen Hem hadden gekozen raakte ze alles kwijt; hun rechtvaardigheid, hun identiteit en hun bestemming, en werd het kiezen tegen God hun (tweede) natuur, ook wel de zondige natuur genoemd. De zonde was nu hun identiteit geworden en ook alle mensen die na hun kwamen, hun nakomelingen, erfden die zondige natuur.

Hoe genadig God ook was, hoe Hij zich ook naar de mensen uitstrekte, door hun zondige natuur bleven ze zich van Hem afkeren en doen wat verkeerd was. God gaf een wet die zei: ‘wie zich aan deze wet houdt zal leven,’ maar door de zondige natuur waren ze niet in staat om zich aan die wet te houden. De mens zat dus gevangen in de zondige natuur. En er was niets wat hij kon doen om zichzelf te bevrijden.

De oplossing

De enige manier waarop het probleem opgelost kon worden was doordat God zelf als rechtvaardig mens op de wereld zo komen om als rechtvaardig mens de ongerechtigheid van de mensen te dragen en er mee af te rekenen. Daarom kwam Jezus Christus, geboren uit een maagd, als mens maar dan zonder een zondige natuur en leefde een rechtvaardig leven. Hij droeg de straf die de mensen hadden verdiend door te sterven aan een kruis en rekende af met alle gevolgen van de zonde door na 3 dagen op te staan uit de dood. En omdat Hij als rechtvaardig mens de ongerechtigheid van de mensen heeft gedragen kunnen de mensen vergeving krijgen voor hun zonden en weer rechtvaardig worden voor God. Door dit evangelie te geloven wordt een mens rechtvaardig voor God. De oude, zondige natuur verdwijnt dan en er komt een nieuwe, rechtvaardige natuur voor in de plaats. Je wordt een nieuw mens van binnen. De identiteit, bestemming en verbondenheid met God, die Adam en Eva verloren, krijg je terug door je van je zonde af te keren, niet meer tegen, maar vóór God te kiezen en dit evangelie te geloven.

En nu?

Wil je het leven leven waar je voor gemaakt bent? Wil je deze oplossing aannemen? Bid dan dit gebed van bekering:

Here Jezus, ik erken dat ik gezondigd heb en Uw verlossing nodig heb.Ik keer mij af van mijn zonde. Ik kies voor U en aanvaard U als mijn Heer en Verlosser.Vergeef mij en maak mijn een nieuw mens.In Jezus’ naam, amen.

Hierna is het van belang dat je ook gedoopt wordt. Je gaat dan onder water, wat het achterlaten van je oude leven symboliseert en je komt weer boven, wat het beginnen van je nieuwe leven symboliseert. Daarna is het ook van belang dat je Gods geest, dat is de Heilige Geest, ontvangt. Voor je bekering leefde je zonder God en werd je leven bepaald door je zondige natuur, maar nu je een nieuw mens bent geworden en je oude leven achter je hebt gelaten en de verbondenheid tussen jou en God hersteld is, wil Hij je ook Zijn Geest geven om je te helpen en je te leiden in je nieuwe leven.

Als je heb bovenstaande gebed hebt gebeden, als je gedoopt wil worden, als je de Heilige Geest wil ontvangen of als je een vraag hebt, neem dan alsjeblieft contact met mij op.

Uitgelichte foto: Nathan Dumlao via Unsplash

Geef een reactie

Ontdek meer van Vrouw naar Gods hart

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder