Essentiële olie,  Geloof,  Maatschappij

Genezing en gezondheid

Onlangs hoorde ik een preek over gebedsgenezing. De boodschap werd meteen in de praktijk gebracht, met enkele bijzondere getuigenissen van Gods genezend kracht als gevolg. God geneest vandaag de dag nog steeds! Dat geloof ik met mijn hele hart. Ik heb het vaak gezien. Zelfs onder mijn eigen handen. Het gebeurt niet altijd of niet altijd meteen, maar daar moet je je niet door laten ontmoedigen. “Als het niet gebeurt, ga je gewoon naar de volgende,” schreef ik ooit eerder in een blogpost. “Je gaat gewoon net zolang door totdat het gebeurt, ook al gebeurt er 100 keer niets, de 101e keer kan de doorbraak komen,” hoorde ik ooit iemand zeggen. En tijdens deze preek werd het ook weer verwoord: “Niet opgeven, gewoon doorgaan.”

Als je niet geneest

Hoewel het zo is: als je je geroepen voelt om te bidden voor zieken en ernaar verlangt om ze te zien genezen, moet je ook niet opgeven als het de eerste keer niet ‘lukt’, kon ik het niet helpen dat ik me begon af te vragen hoe het eigenlijk afliep met degene voor wie gebeden werd en die niet genas. ‘Gewoon verdergaan’ klinkt heel gemakkelijk, maar what about de ontvanger die hetgeen waarop hij hoopte (weer) niet ontving – een categorie waar ik inmiddels ook toe ben gaan behoren. Hoe ga je ‘verder’ als je weer niet ontvangt waarop je hoopt, maand na maand, jaar na jaar? Als getuigenissen niet langer hoopgevend zijn en je geloof voeden omdat “als God het voor die ander deed, kan Hij ook voor mij doen,” maar frustrerend worden en je je begint af te vragen wat er “mis is met mij dat die ander het wel krijgt en ik niet.”

Alleen succesverhalen

Er is veel onderwijs over gebedsgenezing te vinden en te beluisteren of te lezen, over hoe je voor zieken kunt bidden, maar ik heb nog nooit een preek of onderwijssessie gehoord over hoe je ermee om moet gaan als je na weet ik hoeveel keer bidden nog steeds niet genezen bent. Het lijkt wel alsof er alleen oog is voor de succesverhalen, terwijl de realiteit is dat niet iedereen geneest. De getuigenissen hoor je vanaf het podium, maar de teleurstellingen worden in de achterkamertjes besproken. Als je genezen wordt, is dat geweldig. God wordt geëerd en jij bent van je probleem af. Maar als je niet genezen wordt, moet je het zelf maar uitzoeken. Want de bidder gaat ‘gewoon verder’. En misschien is het niet zoals het zou moeten zijn, dat niet iedereen geneest, omdat bij Jezus wel iedereen genas. Maar de realiteit is dat dat (nog) niet zo is. En zolang dat (nog) niet zo is, is dat iets waar de betrokkenen mee om moeten gaan.

“Als je voor zieken wilt bidden, moet je ook bereid zijn om met hen naar hun doktersafspraak te gaan als ze niet genezen,” zei iemand met wie ik een keer praatte over gebedsgenezing, in de periode dat ik dat nog als de beste manier van genezing zag en de dokter en medicijnen beschouwde als plan B voor ‘ongelovigen/mensen die niet genoeg geloof hebben.’ Wat een eye-opener. Want Jezus genas mensen omdat Hij met hen bewogen was. Bewogenheid gaat niet over resultaten, maar over ontferming en over er zijn voor mensen als ze dat nodig hebben.

Waar ligt de focus?

Ik vraag me af hoe gezond het is om zo gericht te zijn op bovennatuurlijke genezing (en andere bovennatuurlijke aangelegenheden). Het geloof gaat er toch in de eerste plaats om aan Jezus’ voeten te zitten en dichtbij Hem te zijn? Een relatie met Hem te hebben. Maria had met ‘zijn’ toch het beste deel gekozen, in tegenstelling tot Martha die druk bezig was met ‘doen’? Als die andere dingen voortvloeien uit onze relatie met God is dat goed, maar het zou volgens mij nooit de focus moeten zijn. Anders maak je, denk ik, van een middel een doel en loop je het risico de focus te verliezen op waar het echt omgaat: Jezus. En over bovennatuurlijke genezing gesproken, is dat echt altijd beter – beter dan natuurlijke genezing?

Gezonde levensstijl

Het ‘maar zelf uitzoekend,’ kwam ik in aanraking met essentiële oliën en andere gezondheidsproducten. Schrijf ik daarmee gebed voor zieken af? Nee. Ik verbreed wel mijn blik. God wil mensen gezond hebben, die overtuiging is niet veranderd, maar zou het niet kunnen dat een natuurlijke levensstijl en gezonde voeding gewoon de simpelste manier zijn waarop Hij ons gezond houdt? Eergisteren nog zag ik een documentaire over het effect van voeding en levensstijl op de gezondheid. Als (chronisch zieke) mensen die aanpassen, heeft dat een groot effect op hun gezondheid en kan het hen zelfs van hun medicijnen af helpen. In één geval zelfs al na 2 dagen! Veel van de ziektes die in onze westerse wereld voorkomen liggen ten grondslag aan voeding en levensstijl en kunnen op dus die manier bestreden of voorkomen worden.

Zes maanden essentiële oliën en voedingssupplementen gebruiken heeft meer voor mijn hormoonhuishouding gedaan dan 10 jaar bidden, vasten en door middel van andere geestelijke bezigheden bovennatuurlijke genezing nastreven. Het lijkt erop dat ik 10 jaar heb gebeden en gestreden voor iets wat gewoon een kwestie van een gezonde levensstijl was en/of waarvoor de oplossing gewoon al in de natuur beschikbaar was. Zoals ik geloofde en vast van overtuigd was, was voorziening er al, ik zocht alleen op de verkeerde plaats. Terwijl ik in het bovennatuurlijke zocht, bevond de oplossing zich in het natuurlijke. En God was zo genadig om me er op te wijzen, zo gauw als ik daarvoor openstond.

Een plaats voor gebedsgenezing

Sommige ziekten zijn ongeneeslijk, zelfs met natuurlijke middelen (of soms zijn natuurlijke middelen niet voor handen). En dat is waar gebedsgenezing een plaats heeft. Zoals bij mijn oud-klasgenoot van de bijbelschool die tijdens zijn zendingswerk gele koorts opliep en er op bovennatuurlijke wijze van genas. Maar ik zeg: waarom moeilijk als het makkelijk kan. Waarom aan de achterkant naar bovennatuurlijke genezing zoeken voor wat je aan de voorkant met natuurlijke middelen kunt voorkomen of verhelpen. “Waarom heeft God het zo moeilijk gemaakt, dat je geloof moet hebben en dat zonder twijfel, waarom knipt Hij niet gewoon met Zijn vingers en… voila,” vroeg ik we weleens in wanhoop af. Maar, wauw, Hij komt ons wel tegemoet! De natuur met alles wat daarin is komt óók uit Zijn hand, en daarin blijken dus ook al heel veel voorzieningen voor onze gezondheid te liggen. Gods genezend kracht zit ook in de natuur!

Laten we stoppen met eenzijdig naar één kant van het verhaal te kijken. Laten we álles wat God ons in het natuurlijke én het bovennatuurlijke geschonken heeft omarmen en gebruiken. Omdat Hij het ons geeft, vrijelijk en zonder verwijt. Omdat alles wat Hij heeft geschapen goed is en niets verwerpelijk is als het met dankzegging wordt aanvaard. Want voorkomen is beter dan genezen.

Uitgelichte afbeelding: Corinne Kutz via Unsplash

2 reacties

Geef een reactie

Ontdek meer van Vrouw naar Gods hart

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder