Geloof

Ontspan!

En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.

Mattheüs 14:22,23

Staat daar nou dat Jezus de menigte weg stúúrde? Ik had eens een discussie over de balans tussen werken en rusten. Toen ik naar voren bracht dat Jezus Zichzelf soms ook terugtrok voor tijd met God, stelde mijn gesprekspartner dat Jezus daar – tussen de bedrijven door – inderdaad soms tijd voor vond. Maar dat is niet wat het Woord hier zegt! Er staat niet dat Jezus soms tijd vond. Hier staat dat Hij doelbewust de menigte én de discipelen weg stuurde, zodat Hij in afzondering kon bidden. Hij stuurde ze weg!

Jezus was altijd met de mensen bewogen, genas de zieken, voedde 2 keer een grote menigte, gaf onderwijs, zegende de kinderen – om maar een paar dingen te noemen. En toch zien we dat Jezus regelmatig tijd nam om alleen te zijn. De ervaring leert dat je geen tijd met God vindt. Die moet je nemen. Als je dat niet doet, vullen je dagen zich vanzelf met belangrijke en onbelangrijke dingen en komt je relatie met God op een laag pitje te staan.

Ik geloof dat Jezus ook tijden van rust en ontspanning nodig had – Hij was tenslotte ook mens. En ik ben ervan overtuigd dat Hij tijdens die momenten van afzondering nieuwe energie kreeg en misschien wel nieuwe aanwijzingen van de Vader – Hij deed immers wat Hij de Vader zag doen. Ja, dienen is belangrijk, maar wat je niet hebt – emotioneel, geestelijk of fysiek – kun je ook niet geven. Het komt hier aan op juiste prioriteiten.

Is het niet interessant dat bij de geschiedenis met Martha en Maria, Jezus’ reactie op Martha’s klacht niet is: “Maria, ga je zus helpen en kom beiden aan Mijn voeten zitten als jullie klaar zijn”, maar in plaats daarvan zegt Hij in feite dat de onderlinge relatie meer prioriteit heeft dan het dienen. Soms moet je gewoon de boel de boel laten. De afwas laten staan voor een goed gesprek met je ega. Het werk laten liggen om een ontspannen tijd met God te hebben.

Uiteindelijk is het beste wat je het mensdom te bieden heb een ontspannen, Geestvervulde, en in Gods bestemming wandelende versie van jezelf. Met alle actie die daaruit voortvloeit.

Uitgelichte foto: Clarke Sanders via Unsplash

Geef een reactie

Ontdek meer van Vrouw naar Gods hart

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder